Cara Print GL dari HRMIS: Panduan Terperinci

0
110

HRMIS, atau Human Resource Management Information System, adalah sebuah sistem penting yang digunakan oleh organisasi untuk menguruskan maklumat berkaitan sumber manusia. Salah satu fungsi utama HRMIS adalah pengurusan gaji, dan dalam artikel ini, kami akan membincangkan cara untuk mencetak GL dari HRMIS dengan terperinci.

Apa itu GL?

GL adalah singkatan bagi “Gaji dan Perubatan Lepas,” dan ia merujuk kepada penyata gaji bagi pekerja sesebuah organisasi. Penyata ini mengandungi maklumat mengenai jumlah gaji yang diterima oleh pekerja, pemotongan cukai, sumbangan kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), dan banyak lagi. Ia adalah dokumen penting yang diperlukan untuk tujuan perakaunan dan juga sebagai rujukan kepada pekerja.

Langkah 1: Akses Sistem HRMIS Melalui Browser

Langkah pertama dalam proses mencetak GL dari HRMIS adalah untuk mengakses sistem hrmis. Anda perlu mempunyai akses yang sah ke dalam sistem ini layari hrmis.net Ini biasanya melibatkan penggunaan nama pengguna dan kata laluan yang diberikan oleh pentadbir sistem.

Langkah 2: Pilih Pilihan “Penyata Gaji”

Setelah anda berjaya masuk ke dalam sistem HRMIS, langkah seterusnya adalah untuk mencari pilihan “Penyata Gaji” atau “GL.” Biasanya, anda akan menjumpai pilihan ini di dalam menu utama sistem.

Langkah 3: Tentukan Parameter

Dalam langkah ini, anda perlu menentukan parameter penyata gaji yang anda ingin cetak. Parameter ini mungkin termasuk bulan dan tahun penyata gaji, jenis penyata (contohnya, penyata gaji bulanan atau penyata gaji tahunan), dan pekerja yang terlibat. Pastikan untuk memilih parameter yang sesuai dengan keperluan anda.

Langkah 4: Pembuatan Penyata Gaji

Setelah anda menetapkan parameter penyata gaji, sistem HRMIS akan mula menghasilkan penyata gaji tersebut. Ini melibatkan pengiraan jumlah gaji, pemotongan cukai, dan sumbangan KWSP berdasarkan data yang tersedia dalam sistem.

Langkah 5: Semak dan Sahkan Penyata Gaji

Penyata gaji yang dihasilkan oleh sistem HRMIS perlu disemak dengan teliti untuk memastikan ketepatan maklumat. Ini termasuk memeriksa jumlah gaji, pemotongan cukai, dan sumbangan KWSP. Jika terdapat sebarang kesalahan, ia perlu diperbetulkan sebelum mencetak penyata gaji.

Langkah 6: Cetak Penyata Gaji

Setelah penyata gaji disemak dan disahkan, anda boleh mencetaknya. Biasanya, sistem HRMIS akan menyediakan pilihan untuk mencetak penyata gaji dalam format yang sesuai, seperti PDF atau dokumen percetakan.

Kesimpulan

Mencetak GL dari HRMIS adalah proses yang penting dalam pengurusan sumber manusia organisasi. Ia melibatkan langkah-langkah seperti akses ke sistem, penentuan parameter, penghasilan penyata gaji, semakan, dan pencetakan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan teliti, anda boleh memastikan bahawa penyata gaji yang dihasilkan adalah tepat dan sah.